ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, külterület 0111/30 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2022. (VIII. 3.) határozata a Sajószentpéter, külterület 0111/30 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Sajószentpéter, külterület 0111/30 helyrajzi számú, „szőlő” megnevezésű, 6759 m2 területű ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) 1/1 tulajdoni hányaddal Sajószentpéter Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonaként került bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba a 43530/1990. 12. 22. és a 49706/2002. 10. 28. határozattal, az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdonjogot érintő más bejegyzés nem szerepel, melyekre tekintettel az ingatlan tulajdonjogát az Önkormányzat a 2021. szeptember 30. napján megkötött adásvételi szerződéssel jogszerűen ruházta át, ezért a Guba Vince, K. Tóth György, Kiszel Katalin és Tollas Tamás az ingatlan tulajdonjogát érintő kérelmének teljesítésére nincs lehetőség.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz