ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek villamos energia beszerzéséről (zárt ülésen hozott döntés)

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2022. (IX. 14.) határozata a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek villamos energia beszerzéséről

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület vállalja, hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat és az önálló ajánlatkérőként eljáró költségvetési szervei által lefolytatott beszerzési eljárások eredményeként az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ajánlatát elfogadva 2023. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozó villamos energia és az ahhoz kapcsolódó díjak és az ÁFA összegének fedezetét a 2023. és 2024. évi költségvetésében biztosítja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzatra vonatkozóan a villamos energia vásárlási szerződést aláírja.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz