ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a 158/2022. (IX. 29.) határozat módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2022. (X. 20.) határozata a 158/2022. (IX. 29.) határozat módosításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A 158/2022. (IX. 29.) határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. Az intézmények használatban lévő helyiségeiben a kormányzati intézkedésekkel összhangban kell a fűtést biztosítani.

2. A 158/2022. (IX. 29.) határozat kiegészül az alábbi rendelkezésekkel:

14. A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya – amennyiben a Kormányablak 2023. január 8. napjáig zárva tart – 2023. január 2. és január 6. napja között a Kálvin tér 4. szám alatti épületben működik. A Kálvin tér 31-33. szám alatti épületben ebben az esetben csak temperáló fűtés biztosítható.

15. A képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önként vállalt önkormányzati feladatok közül vizsgálja meg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami fenntartású intézménynek történő átadását, annak feltételeiről tájékoztassa a képviselő-testületet.

16. Felhívja a Polgármestert, hogy az Árpád u. 2. szám alatti ingatlan földgáz beszerzésének lebonyolítását követően tájékoztassa az ingatlanhasználóit a várható költségekről. Az ingatlanhasználók költségviselésre vonatkozó nyilatkozatáról Polgármester úr a novemberi ülésen tájékoztassa a képviselő-testületet.

felelős: Polgármester, Költségvetési szervek vezetői, Sajó TV Nonprofit Kft. ügyvezetője, Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
határidő: folyamatos

Vissza a határozatokhoz