ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter belterület 958 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 179/2022. (X. 20.) határozata a Sajószentpéter belterület 958 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter, belterület 958 hrsz-ú 2,4571 hektár területű ,,legelő” művelési ágú ingatlant az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet előírásai szerint - 1 év határozott időtartamra - licittárgyalás útján kívánja bérbe adni legkorábban 2022. november 25. napjától.

A licit induló bérleti díja: 45.000,- Ft/év
Licitlépcső: 1.000,- Ft

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon az ingatlan bérbeadásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: folyamatos

Vissza a határozatokhoz