ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2022. (V. 19.) határozata a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A képviselő-testület a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szervezeti és Működési Szabályzat) – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat 2022. június 15. napján lép hatályba.

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület 83/2020. (V. 21.) határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat.

felelős: Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgató
határidő: 2022. június 15.

Vissza a határozatokhoz