ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a tartalékok előirányzatainak 2023. évi meghatározásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2022. (XII. 15.) határozata a tartalékok előirányzatainak 2023. évi meghatározásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2023. évi költségvetésben az általános tartalék előirányzatát 12.000.000,- Ft, a sportcélú tevékenységek támogatására vonatkozó működési céltartalék előirányzatát 500.000,- Ft keretösszeggel tervezze meg.

2. A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2023. évi költségvetésben a magánszemélyek kommunális adó bevételét a fejlesztési céltartalékra tervezze be.

felelős: Jegyző, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: 2023. február 15.

Vissza a határozatokhoz