ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Kökény utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2022. (V. 19.) határozata a Kökény utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület elrendeli a Sajószentpéter, Kökény utcában – a vasúti átjáró felé az utca jobb oldalán – várakozni tilos közlekedési tábla kihelyezését.

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott közlekedési tábla kihelyezéséhez szükséges 50.000, - Ft forrást Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének útkarbantartási sora terhére biztosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közlekedési tábla kihelyezésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: 2022. június 30.

Vissza a határozatokhoz