ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 108. fsz. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2022. (IX. 29.) határozata a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 108. fsz. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról

[1.]
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 108. fsz. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozóan Kisfalusi Zsolt bérlővel a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdése alapján 2022. november 7. napjától 2027. november 6. napjáig terjedő időtartamra a bérleti szerződés megkötését jóváhagyja. A bérleti szerződés megkötésének időpontjában a bérleti díj összege: 21.378.-Ft.

2. A Rendelet 6. § (8) bekezdése alapján a bérlő 72.500.- Ft összegű óvadék megfizetésére köteles a bérleti szerződés megkötésekor.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: 2022. november 6.

Vissza a határozatokhoz