ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

Z-36 Postagalambsport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (I. 27.) határozata Z-36 Postagalambsport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Z-36 Postagalambsport Egyesület részére 70.000.- Ft összegű támogatást biztosít Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az általános tartalék terhére a Sajószentpéter Árpád út 2. sz. alatt működő egyesület fenntartásának kiadásaihoz.

2. A támogatás 2022. december 31. napjáig használható fel.

3. A támogatás felhasználásáról 2023. január 31. napjáig elszámolást kell benyújtani.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz