ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Sport u. 5. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2022. (IV. 28.) határozata a Sajószentpéter, Sport u. 5. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Sport u. 5. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozóan Kovács Lajosné bérlővel a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdése alapján 2022. május 17. napjától 2027. május 16. napjáig terjedő időtartamra a bérleti szerződés megkötését jóváhagyja. A bérleti szerződés megkötésének időpontjában a bérleti díj összege: 26.672.-Ft.

2. A Rendelet 6. § (8) bekezdése alapján a bérlő 107.000.- Ft összegű óvadék megfizetésére köteles a bérleti szerződés megkötésekor.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: 2022. május 17.

Vissza a határozatokhoz