ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Melinda utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2022. (IV. 28.) határozata a Melinda utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület elrendeli a Sajószentpéter, Melinda utcában – a 24/2022. (II. 24.) határozat szerinti egy fekvőrendőr mellett – további egy fekvőrendőr kiépítését és a hozzá tartozó közlekedési táblák kihelyezését.

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott munkálatok elvégzéséhez szükséges 150.000,- Ft forrást Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének útkarbantartási sora terhére biztosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fekvőrendőrök kiépítésével és a közlekedési táblák kihelyezésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: 2022. május 30.

Vissza a határozatokhoz