ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Harica utca 1/A. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség licittárgyalás útján történő bérbeadásáról (zárt ülésen hozott döntés)

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2022. (VIII. 3.) határozata a Sajószentpéter, Harica utca 1/A. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség licittárgyalás útján történő bérbeadásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Harica utca 1/A. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló épület helyiségeit – részben vagy egészben – legkorábban 2022. szeptember 1. napjától a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelet előírásai szerint licittárgyalás útján kívánja bérbe adni.

A licit induló bérleti díja: 1.000,- Ft/m2/hó
Licitlépcső: 100,- Ft.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon az ingatlan bérbeadásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beadott pályázatban szereplő tevékenységek engedélyezéséről a bizottsági elnökökkel történt egyeztetést követően döntsön.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

5. A Képviselő-testület a 329/2021. (VIII. 26.) határozatot visszavonja.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: folyamatos

Vissza a határozatokhoz