ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

többlet forrás biztosítása a Thököly utca felújítására (zárt ülésen hozott döntés)

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2022. (VIII. 25.) határozata többlet forrás biztosítása a Thököly utca felújítására

[1.]
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Thököly utca (hrsz.:1816) felújításához 1.170.018, - Ft többlet forrást biztosít Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz