ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

Sajószentpéter Város Településszerkezeti tervének módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2022. (III. 24.) határozata Sajószentpéter Város Településszerkezeti tervének módosításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület Sajószentpéter Város Településszerkezeti Tervének M-7 jelű módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Tervszám:

2. A Településszerkezeti Terv Leírását a Településszerkezeti terv módosítása nem érinti.

3. A Településszerkezeti Tervet egységes szerkezetbe kell foglalni.

4. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során megállapított Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

5. A Településszerkezeti Terv módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

felelős: Polgármester, Jegyző, Főépítész
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz