ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 179. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2022. (V. 19.) határozata a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 179. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 179. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozóan özv. Borsos Károlyné bérlővel a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdése alapján 2022. június 3. napjától 2027. június 2. napjáig terjedő időtartamra a bérleti szerződés megkötését jóváhagyja. A bérleti szerződés megkötésének időpontjában a bérleti díj összege: 13.877.- Ft.

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy özv. Borsos Károlyné bérlő a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése alapján fizetendő 200.000.-Ft összegű óvadékot 20.000.-Ft/hó összegben havi részletfizetéssel teljesítse, melynek első részletét a bérleti szerződés megkötésekor, a további részleteket havonta, a hónap 10. napjáig köteles megfizetni.

3. Amennyiben a bérlő a részletfizetési kötelezettségének 30 napot meghaladóan nem tesz eleget, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti jogviszony felmondására.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés és a részletfizetési megállapodás aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: 2022. június 1.

Vissza a határozatokhoz