ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Városgondnokság közalkalmazottainak 2023. évi bérrendezéséről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 201/2022. (XII. 15.) határozata a Sajószentpéteri Városgondnokság közalkalmazottainak 2023. évi bérrendezéséről

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Városgondnokság részére 576 eFt/hó + járulékai forrást biztosít, melyet a Városgondnokság igazgatója 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakban a közalkalmazottak illetményének differenciálására fordíthat.

2. A Képviselő-testület a Városgondnokság igazgatója illetményét 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig 600.000,- Ft/hó összegben határozza meg.

3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáig a 2023. évre meghatározott összeg időarányos része használható fel.

felelős: Jegyző, Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető
határidő: folyamatos

Vissza a határozatokhoz