ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

Sajószentpéter Város Településrendezési Eszközeinek a 2952/1-27, 055/13, 083/3 és 083/4 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról és a környezeti vizsgálatról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (I. 27.) határozata Sajószentpéter Város Településrendezési Eszközeinek a 2952/1-27, 055/13, 083/3 és 083/4 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról és a környezeti vizsgálatról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület Sajószentpéter Város Településrendezési Eszközeinek a 2952/1-27, 055/13, 083/3 és 083/4 helyrajzi számú ingatlanokat érintő településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetési eljárását lezárja. A partnerségi egyeztetési eljárás során észrevétel nem volt.

2. A Képviselő-testület az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását - a környezet védelméért felelős szervek véleményének figyelembevételével - nem tartja szükségesnek.

3. Az elkészült tervet végső szakmai véleményezésére soron kívül be kell nyújtani.

felelős: Polgármester, Jegyző, Főépítész
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz