ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Péteri Piac egyéb helyiségének bérbeadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 192/2022. (XI. 30.) határozata a Péteri Piac egyéb helyiségének bérbeadásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

I.
1.A Képviselő-testület a Sajószentpéter, 1817/2 hrsz-ú területen elhelyezkedő Péteri Piac vizesblokkját, mint önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiséget a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet előírásai szerint licittárgyalás útján kívánja bérbe adni 2023. március 17. napjától.

2. A licit induló bérleti díja: 20.000,- Ft/hó
Licitlépcső: 200,- Ft

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a bérbeadással kapcsolatos feladatok ellátásáról.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

II.

1.A Képviselő-testület a Sajószentpéter, 1817/2 hrsz-ú területen elhelyezkedő Péteri Piac raktár helyiségeket, mint önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségeket a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet előírásai szerint licittárgyalás útján kívánja bérbe adni 2023. március 1. napjától.
2. A licit induló bérleti díja: 500,- Ft/m2/hó
Licitlépcső: 100,- Ft

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a bérbeadással kapcsolatos feladatok ellátásáról.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződések aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: folyamatos

Vissza a határozatokhoz