ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Tárna utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról

a Tárna utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület elrendeli a Sajószentpéter, Tárna utcában – az utca mindkét oldalán, a Tárna utca és a Bethlen Gábor utca kereszteződésétől számított 15 m-es útszakaszra vonatkozó - várakozni tilos közlekedési tábla kihelyezését.

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott közlekedési táblák kihelyezéséhez szükséges 100.000,- Ft forrást Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének útkarbantartási sora terhére biztosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közlekedési táblák kihelyezésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: 2022. június 30.

Vissza a határozatokhoz