ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 50. fsz. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2022. (VIII. 25.) határozata a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 50. fsz. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 50. fsz 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozóan Radi Krisztina bérlővel a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdése alapján 2022. szeptember 3. napjától 2027. szeptember 2. napjáig terjedő időtartamra a bérleti szerződés megkötését jóváhagyja. A bérleti szerződés megkötésének időpontjában a bérleti díj összege: 33.018.-Ft.

2. A Rendelet 6. § (8) bekezdése alapján a bérlő 72.500.- Ft összegű óvadék megfizetésére köteles a bérleti szerződés megkötésekor.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: 2022. szeptember 3.

Vissza a határozatokhoz