ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek a Sajószentpéter-Sajókeresztúr közötti településeket összekötő kerékpárút térségét érintő módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2022. (VI. 23.) határozata Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek a Sajószentpéter-Sajókeresztúr közötti településeket összekötő kerékpárút térségét érintő módosításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószentpéter-Sajókeresztúr közötti településeket összekötő kerékpárút megvalósítását, a Sajószentpéter területét érintő szakasz megvalósíthatóságához szükséges Településrendezési Eszköz módosítását támogatja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Sajószentpéter Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), a finanszírozó Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a tervező, valamint az Önkormányzat, a finanszírozó Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a főépítész közötti háromoldalú településrendezési szerződések aláírására, amelyekben az Önkormányzat vállalja, hogy a szükséges településrendezési eljárást megindítja és azt az előírásoknak megfelelően lefolytatja.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

4. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy jelen határozat alapján készíttesse el a Településrendezési Eszközök módosítására vonatkozó dokumentációt és annak egyeztetési eljárását a hatályos szabályozás szerint folytassa le.

felelős: Polgármester, Jegyző, Főépítész
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz