ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Melinda utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2022. (II. 24.) határozata a Melinda utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület Sajószentpéter, Melinda utcában elrendeli egy fekvőrendőr kiépítését és a hozzá tartozó közlekedési tábla kihelyezését.

2. A Képviselő-testület a fekvőrendőr kihelyezéséhez szükséges 150.000.- Ft forrást a költségvetés útkarbantartási sora terhére biztosítja.

felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: 2022. március 31.

Vissza a határozatokhoz