ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a 16/2022. (I. 27.) határozat módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (II. 15.) határozata a 16/2022. (I. 27.) határozat módosításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt felhívásra pályázat benyújtásáról szóló 16/2022. (I. 27.) határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton részt kíván venni és támogatási kérelmet nyújt be a Sajószentpéter belterület István király u. (hrsz.: 1065,1431), Bükkalja u. déli szakaszának K-i oldala (hrsz.: 793/2), Vörösmarty u. Élmunkás u. - Kandó K. u. közötti szakasza (hrsz.: 535), Munkácsy u. D-i oldala (hrsz.: 1964), Névtelen tér (hrsz.:55, 33), a Bocskai u. (hrsz.: 437), Harica u. 1/A. (hrsz.: 440/27), és a Belterület „címképzés alatt” (hrsz.: 440/26) ingatlanokon megvalósuló járdafelújítási feladatok elvégzésére.”

2. A „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt felhívásra pályázat benyújtásáról szóló 16/2022. (I. 27.) határozat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.


felelős: Polgármester
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz