ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Péch Antal u. 1. 2. lh. 3/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2022. (VIII. 25.) határozata a Sajószentpéter, Péch Antal u. 1. 2. lh. 3/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi atározatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Péch Antal u. 1. 2. lh. 3/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozóan Sós Ferencné bérlővel a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése alapján 2022. szeptember 1. napjától 2027. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a bérleti szerződés megkötését jóváhagyja. A bérleti szerződés megkötésének időpontjában a bérleti díj összege: 10.500.-Ft.

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Sós Ferencné bérlő a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése alapján fizetendő 107.000.-Ft összegű óvadékot 10.700.-Ft/hó összegben havi részletfizetéssel teljesítse, melynek első részletét a bérleti szerződés megkötésekor, a további részleteket havonta a hónap 10. napjáig köteles megfizetni.

3. Amennyiben a bérlő a részletfizetési kötelezettségének 30 napot meghaladóan nem tesz eleget, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti jogviszony felmondására.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés és a részletfizetési megállapodás aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: 2022. szeptember 1.

Vissza a határozatokhoz