ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a 260. sz. Sajószentpéter-Berente elkerülő főút megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi és kezelői lehatárolási terv jóváhagyásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2022. (VI. 23.) határozata a 260. sz. Sajószentpéter-Berente elkerülő főút megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi és kezelői lehatárolási terv jóváhagyásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a „260. sz. Sajószentpéter - Berente elkerülő főút megvalósítása a 26. sz. főút és a 2606. sz. önkormányzati út között” című 2128 tervszámú „L” tulajdonosi és kezelői lehatárolási tervet előzetesen jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a végleges lehatárolási terv záradékkal történő ellátására.

felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz