ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a 2022. évi járda felújításokra vonatkozó döntés meghozataláról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2022. (IV. 28.) határozata a 2022. évi járda felújításokra vonatkozó döntés meghozataláról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2022. október 14-i döntéséig a 16/2022. (I. 27.) határozatban megjelölt járdafelújításokat megkezdi.

2. A Képviselő-testület Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított forráson felül a
a) Bükkalja u. déli szakaszának K-i oldala (hrsz.: 793/2),
b) Vörösmarty u. Élmunkás u. – Kandó K. u. közötti szakasza (hrsz.: 535),
c) Munkácsy u. D-i oldala (hrsz.: 1964),
d) Kossuth Lajos út 2. számtól 20/B. számig terjedő szakasza (hrsz.: 55, 33),
e) Bocskai u. (hrsz.: 437), Belterület (hrsz.: 440/26), Harica u. 1/A. (hrsz.: 440/27)
járdaszakaszok felújítására 38.554.117.- Ft forrást biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.

felelős: Polgármesterhatáridő: azonnal

Vissza a határozatokhoz