ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2023. évi bérrendezéséről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2022. (XII. 15.) határozata a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2023. évi bérrendezéséről

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2023. évi költségvetésben a hivatali köztisztviselők esetében az illetményalap összegét 46.380 Ft-tal tervezze be.

2. A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal részére a 2023. évi költségvetésben 1.376 eFt/hó + járulékai forrást biztosít, melyet a hivatal vezetője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234/A. § és 235. § (1) bekezdésének figyelembevételével a köztisztviselők illetményének emelésére fordíthat.

felelős: Jegyző, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: 2023. február 15.

Vissza a határozatokhoz