ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter 143 hrsz-ú ingatlanon, a ravatalozó előtti parkoló megfigyelését biztosító kamerarendszer kiépítéséről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (II. 24.) határozata a Sajószentpéter 143 hrsz-ú ingatlanon, a ravatalozó előtti parkoló megfigyelését biztosító kamerarendszer kiépítéséről

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület az értékek megóvása és a közbiztonság növelése érdekében hozzájárul a Sajószentpéter 143 hrsz-ú ingatlanon, a ravatalozó előtti parkoló megfigyelését biztosító kamerarendszer kiépítéséhez.

2. Az 1. pont szerinti kamerarendszer kiépítésének költsége 458.295,- Ft, melyből 208.295,- Ft Sajószentpéter Városi Önkormányzatot (a továbbiakban: Önkormányzat), míg 250.000,- Ft Kovács Mihály önkormányzati képviselőt terheli.

3. A Képviselő-testület az Önkormányzatot terhelő 208.295,- Ft forrást az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.

4. A kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos beruházás megkezdésének feltétele, hogy Kovács Mihály önkormányzati képviselő az őt terhelő költséget az Önkormányzat részére megfizeti.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: 2022. március 31.

Vissza a határozatokhoz