ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2021. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, és a 2022. évi üzleti terv elfogadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2022. (V. 19.) határozata a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2021. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, és a 2022. évi üzleti terv elfogadásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. (cégjegyzékszáma: 05-09-018495) 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét, eredmény-kimutatását és Kiegészítő mellékletét, valamint a közhasznúsági jelentést megtárgyalta és az abban foglaltakat jóváhagyja.

2. A Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. mérleg szerinti eredményét 6 269 eFt összeggel jóváhagyja.

3. A 2021. évben keletkezett 6 269 eFt adózott eredmény terhére osztalék nem fizethető ki.

4. A Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 151 098 eFt bevétel és 154 535 eFt kiadás összeggel, - 3 437 eFt veszteséggel elfogadja.

5. Felhívja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a jogszabályban meghatározott közzétételi kötelezettségének tegyen eleget.

felelős: Polgármester, Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz