ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (I. 27.) határozata az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a 2022/2023. nevelési évre az óvodai általános beiratkozás időpontját

2022. április 27. (szerda)
2022. április 28. (csütörtök) 8.00-17.00 óráig
2022. április 29. (péntek)

határozza meg azzal, hogy a beiratkozásra a fenti időpontokban a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában (3770 Sajószentpéter, Harica u. 3.) kerül sor.

2. A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Intézményirányító és Szervezési Osztályát, hogy az óvodai általános beiratkozásról szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – óvodák feladatellátási helyei, honlap, SAJÓ TV – tegye közzé.

felelős: 1. pont: intézményvezető, 2. pont: jegyző
határidő: 1. pont: 2022. április 29., 2. pont: 2022. március 26.

Vissza a határozatokhoz