ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Miskolci Tankerületi Központ közötti vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2022. (VI. 23.) határozata a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Miskolci Tankerületi Központ közötti vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Miskolci Tankerületi Központ közötti vagyonkezelési szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz