ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozómunkatervének véleményezéséről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2022. (IX. 29.) határozata a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogával élve, a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2022/2023. évi munkatervében foglaltakkal - a határozat melléklete szerinti tartalommal - egyetért.

felelős: polgármesterhatáridő: azonnal

Vissza a határozatokhoz