ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Harica u. 1. szám alatti, belterület 441/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2022. (XII. 15.) határozata a Sajószentpéter, Harica u. 1. szám alatti, belterület 441/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 32/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet alapján 2023. évi értékesítésre kijelöli a Sajószentpéter, Harica u. 1. szám alatti, 441/2 hrsz-ú, 3192 m2 területű önkormányzati tulajdonú ingatlant.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon az 1. pontban körülírt ingatlanra vonatkozó 2020. évi értékbecslés felülvizsgálatáról.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban körülírt ingatlan induló vételárát a 2. pont szerinti értékbecslések értékének számtani átlaga és az érték meghatározásához kapcsolódó költségek alapján határozza meg.

Licitlépcső: 1.000.000,- Ft

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon az ingatlan értékesítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz