ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról és díjazásáról (zárt ülésen hozott döntés)

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 197/2022. (XII. 15.) határozata a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról és díjazásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapítójaként 2022. december 24. napjától 2027. december 23. napjáig tartó határozott időtartamra a társaság ügyvezetőjévé választja Sulyok Barnabás .....szám alatti lakost.

2. Az ügyvezető feladatait munkaviszony keretében látja el. A Képviselő-testület az ügyvezető díjazását bruttó ....Ft/hó összegben állapítja meg.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozott idejű munkaszerződés aláírására.

felelős: polgármesterhatáridő: 2022. december 24.

Vissza a határozatokhoz