ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2022. (II. 24.) határozata a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a határozat melléklete szerint 2022. március 1. napjától szerint jóváhagyja.

2. Jelen SZMSZ hatályba lépésével hatályát veszti az 188/2019. (VIII.29.) határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat.

felelős: intézményvezető
határidő: 2022.március 1.

Vissza a határozatokhoz