ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás licittárgyalás útján történő bérbeadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2022. (XI. 24.) határozata a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás licittárgyalás útján történő bérbeadásáról

[1.]
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú 42 m2 területű komfortos lakás felújítására 1.230.494,- Ft forrást biztosít a lakásalap terhére.

2. A Képviselő-testület az ingatlant a felújítást követően kívánja bérbe adni, melyről külön döntést hoz.

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon az ingatlan felújításával kapcsolatos feladatok ellátásáról.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: folyamatos

Vissza a határozatokhoz