ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 4. szám alatti 2952/2 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2022. (IV. 28.) határozata a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 4. szám alatti 2952/2 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A képviselő-testület a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 4. szám alatti 2952/2 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló csatlakozókábelnek a 925/109 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő utat érintő építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezésnél a kezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz