ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2021. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés és a 2022. évi üzleti terv elfogadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2022. (V. 19.) határozata a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2021. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés és a 2022. évi üzleti terv elfogadásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Sajó Televízió Nonprofit Kft. egyszerűsített 2021. évi beszámolója eredmény-kimutatását, mérlegét, Kiegészítő mellékletét, valamint a közhasznú tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja.

2. A Sajó Televízió Nonprofit Kft. mérleg szerinti eredményét 134 eFt összeggel jóváhagyja.

3. A 2021. évben keletkezett 134 eFt adózott eredmény terhére osztalék nem fizethető ki.

4. A Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 20 883 eFt bevétel és 20 883 eFt kiadás összeggel elfogadja.

5. Felhívja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a jogszabályban meghatározott közzétételi kötelezettségének tegyen eleget.

felelős: Polgármester, Sajó Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz