ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatói (intézményvezetői) megbízásáról (zárt ülésen hozott döntés)

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2022. (IV. 28.) határozata a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatói (intézményvezetői) megbízásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. június 1. napjától
2027. május 31. napjáig

szóló határozott időre megbízza
Csorba Csabát
a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatói (intézményvezetői) feladatainak ellátásával.

2. A Képviselő-testület Csorba Csaba illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:

Alapbér:
Kulturális munkavállaló vezetői pótlék:
Illetmény összesen:

felelős: Polgármester
határidő: 2022. június 1.

Vissza a határozatokhoz