ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú Belterületi utak fejlesztése című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2022. (II. 24.) határozata a TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú Belterületi utak fejlesztése című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat támogatási kérelmet kíván benyújtani a TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú Belterületi utak fejlesztése című felhívás keretén belül Sajószentpéteren belterületi utak fejlesztése céljából.

A fejlesztés tervezett összköltsége 200.000.000,- Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a projekthez saját forrás biztosítása nem szükséges.

2. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt benyújtásához szükséges mérnöki, tervezői előkészítés költségéhez 127.000,- Ft forrást biztosít a 23/2021. (I.21.) határozatával elfogadott forrás terhére azzal, hogy nyertes pályázat esetén a pályázatban elszámolható költségeket a határozatban biztosított forrás mértékéig a fejlesztési céltartalékra vissza kell vezetni.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti jogok gyakorlására és a kötelezettségek teljesítésére.

felelős: Polgármester
határidő: pályázat benyújtásának határideje

Vissza a határozatokhoz