ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 azonosító számú Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése Sajószentpéteren” című projekt megvalósításához saját forrás biztosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2022. (VIII. 3.) határozata a TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 azonosító számú „Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése Sajószentpéteren” című projekt megvalósításához saját forrás biztosításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület a TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 azonosító számú „Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése Sajószentpéteren” című projekt kivitelezéséhez 7.696.492,- Ft többlet forrást biztosít Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére.

2. Sajószentpéter Városi Önkormányzat támogatási szerződésmódosítás iránti kérelmet nyújt be 5.539.296,- Ft kivitelezési sorra történő átcsoportosításhoz.

3. Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2.157.196,- Ft összegre az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet alapján költségnövekmény támogatási igényt nyújt be.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződésmódosítási kérelem, valamint a többletköltség igény aláírására és benyújtására.

5. A projekt keretében keletkező megtakarítások kivitelezési sorra történő átcsoportosításának Közreműködő Szervezet által történő jóváhagyását és a többletköltség igény finanszírozását követően az összegek visszavezetésre kerülnek a fejlesztési céltartalékra.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz