ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 222/2022. (XII. 15.) határozata a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Alapító okiratának Módosító okiratát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A képviselő-testület a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

3. Az 1. pont szerinti Módosító okiratot, valamint a 2. pont szerinti Alapító okiratot a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel kapcsolatos feladatok ellátására.

felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz