ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Harica utca 1/A. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződéssel kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2022. (VIII. 3.) határozata a Sajószentpéter, Harica utca 1/A. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződéssel kapcsolatos döntés meghozataláról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a FITT-ZONE Bt. bérlővel 2018. október 31. napján kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő módosítására irányuló 2022. július 19-i bérlői kezdeményezés alapján az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület a Fitt Liget épületének napelemrendszerrel történő ellátásához nem biztosít forrást.

Felelős: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: azonnal

2. A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Harica utca 1/A. sz. alatti Fitneszterem és Szauna nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó bérleti díjat 2022. szeptember 1. napjától Ft//m2/hó összegben határozza meg.

Felelős: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2022. szeptember 1.

3. A közüzemi díjakat a bérlő a továbbiakban is a bérleti szerződésben rögzítettek szerint köteles megfizetni.

4. A bérleti díj összege a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdése alapján minden év január 1. napjától a KSH által közreadott infláció mértékével emelkedik.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: folyamatos

Vissza a határozatokhoz