ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a közvilágítási felhasználási célú villamos energia 2023. évi beszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 191/2022. (XI. 30.) határozata a közvilágítási felhasználási célú villamos energia 2023. évi beszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület vállalja, hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ajánlatát elfogadva 2023.01.01 00:00 CET - 2023.12.31. 24:00 CET közötti időszakra vonatkozó közvilágítási felhasználási célú villamos energia és az ahhoz kapcsolódó díjak (a rendszerhasználati díjak, a VET 147. §-ában szereplő pénzeszközök, a jövedéki adó, a jogszabályban felmerülő egyéb adók, illetékek, valamint a KÁT pénzeszköz) és az ÁFA összegének fedezetét a 2023. évi költségvetésében biztosítja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – eredményes közbeszerzési eljárás esetén – a közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződést az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel 2023.01.01 00:00 CET - 2023.12.31. 24:00 CET közötti határozott időtartamra aláírja.

felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz