ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Petőfi Sándor utca 4. 3/1. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony megszüntetéséről (zárt ülésen hozott döntés)

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2022. (IX. 29.) határozata a Sajószentpéter, Petőfi Sándor utca 4. 3/1. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony megszüntetéséről

[1.]
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Petőfi Sándor utca 4. 3/1. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozóan Kormos Judit bérlővel fennálló bérleti szerződés 2022. szeptember 30. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: 2022. szeptember 30.

Vissza a határozatokhoz