ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2022. (III. 24.) határozata a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

[1.]
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálta, és az intézményi térítési díjakat a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével nem módosítja.

2. Az intézményi térítési díjak az 5/2020. (III. 27.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint változatlan összegben maradnak érvényben.

felelős: Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde vezetője
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz