ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására” pályázati kiírás keretében táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a köz

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2022. (V. 19.) határozata a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról a „népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására” pályázati kiírás keretében „táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése” altémában

[1.]
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázatot nyújtson be 1.000.000.-Ft támogatási összegre a Csoóri Sándor Alap által kiírt „táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, közösségek megerősítése” pályázati kiírásra.

2. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. A pályázat megvalósításához saját forrás biztosítása nem szükséges.

felelős: Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatója
határidő: pályázat benyújtására: 2022. május 22., pályázat lebonyolítására: folyamatos

Vissza a határozatokhoz