ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságMelléklet
285/2008 (12.18.)Polgárőrség SUZUKI gépkocsijának elhelyezéséről
284/2008 (12.18.)KEOP-1.2.0/1 F szennyvízcsatornázás pályázatának visszavonásáról
283/2008 (12.18.)a TÁMOP 3.2.4./08/01 Tudásdepó – Expressz” – a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázaton való részvételről
282/2008 (12.18.)önkormányzati tulajdonú bérleménnyel kapcsolatos egyezségi ajánlatról
281/2008 (12.18.)beszámoló a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában végzett munkáról
280/2008 (12.18.)a 2008. évi Téli közmunkaprogram”-on való részvételről szóló 265/2008.(XI.19.) KT határozat módosításáról
279/2008 (12.18.)az általános iskolai feladatellátási helyek felvételi körzethatárainak felülvizsgálatáraMelléklet
278/2008 (12.18.)az Építési és Városüzemeltetési Osztály létszám bővítésérőlHatályon kívül
277/2008 (12.18.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda feladatellátási helyein homlokzati nyílászárók cseréjéhez költségkeret biztosításáról
276/2008 (12.18.)az I. sz. fogorvosi szolgálat működtetéséről
275/2008 (12.18.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
274/2008 (12.18.)a Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában 2 pedagógus álláshely elvonásáról
273/2008 (12.18.)az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések beépítéséről a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai ProgramjábaHatályon kívül
272/2008 (12.18.)az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések beépítéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Helyi Nevelési ProgramjábaHatályon kívül
271/2008 (12.18.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2009. évi I. féléves munkatervérőlMelléklet
270/2008 (12.18.)az AVE Miskolc Kft. 2009. évre vonatkozó szerződés módosításárólMelléklet
269/2008 (12.18.)az ÉRV Zrt. 2009. évre vonatkozó szerződés módosításárólMelléklet
268/2008 (12.18.)Sajószentpéter Város Településrendezési Tervének szerkezeti Terv módosításáról
265/2008 (11.19.)2008. évi Téli közmunkaprogram”-on való részvétel támogatásáról
264/2008 (11.19.)polgármester jutalmazásáról
263/2008 (11.19.)Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Akciótervének elfogadásárólMelléklet
262/2008 (11.19.)a Gyógyító-Megelőző Intézmény Alapító Okiratának módosításáraHatályon kívül
Melléklet
261/2008 (11.19.)a Sajószentpéter Központi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
260/2008 (11.19.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
259/2008 (11.19.)a dusnoki közkutak leszereléséről
258/2008 (11.19.)Patak utca déli részén garázs terület kijelöléséről
257/2008 (11.19.) buszváró pavilonok elhelyezése Sajószentpéter közigazgatási területén”saját erő módosítására
256/2008 (11.19.)Sajószentpéter díszkivilágítás kivitelezéséhez forrás biztosítása
255/2008 (11.19.)a kistérségi 2009. évi belső ellenőrzési ütemtervről
254/2008 (11.19.)pénzügyi fedezet biztosítására és felhasználására
253/2008 (11.19.)a Területi Szociális Központ Támogató Szolgálatának 2009. évi működtetésérőlMelléklet
252/2008 (11.19.)a Területi Szociális Központ házi segítségnyújtásának 2009. évi működtetésérőlHatályon kívül
Melléklet
251/2008 (11.19.)a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat létrehozásáról
250/2008 (11.19.)Sajószentpéter Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciójáról
249/2008 (11.19.)a közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés felülvizsgálatárólMelléklet
248/2008 (11.19.)az adórendeletek végrehajtásáról szóló beszámolóról
245/2008 (10.22.)a 189/2008.(VIII.21.) KT határozat visszavonásáról
244/2008 (10.22.)Sajószentpéter, Bajcsy-Zsilinszky úti kapubejárók készítése
243/2008 (10.22.)HÖF TEKI pályázat a Polgárőrség eszközbeszerzésére saját erő módosításárólMelléklet
242/2008 (10.22.)a ravatalozók üzemeltetéséről
241/2008 (10.22.)Sajószentpéter, Bercsényi u. 4. 1/3. szám alatti önkormányzati lakás hasznosításáról
240/2008 (10.22.)Sajószentpéter, Kossuth u. 183. 3/1. szám alatti önkormányzati lakás hasznosításáról
239/2008 (10.22.)Sajószentpéter, Tárna u. 9. II. lh. 4/3. szám alatti önkormányzati lakás hasznosításáról
238/2008 (10.22.)Sajószentpéter Város Önkormányzata 2009. évi belső ellenőrzési ütemtervéről
237/2008 (10.22.)a 2009-2011. évek stratégiai tervéről
236/2008 (10.22.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 2009. évi teljesítménykövetleményének alapját képező célokról
235/2008 (10.22.)Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítására, a házi segítségnyújtás kistérségi feladatellátásba való felvételére
234/2008 (10.22.)maximális osztálylétszámtól való eltérés Oktatási Hivatal által történő engedélyezésére a Sajószentpéteri Központi Általános IskolábanMelléklet
233/2008 (10.22.)maximális osztálylétszámtól való eltérés Oktatási Hivatal által történő engedélyezésére a Sajószentpéteri Központi Általános IskolábanMelléklet
230/2008 (10.07.)ÉMOP-2008-3.1.2./B Kistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése” című pályázat benyújtására és önrész biztosításáraMelléklet
229/2008 (10.07.) Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című ÁROP-1.A.2. pályázaton való részvételrőlMelléklet
228/2008 (10.07.)a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési feltételeihez többlet forrás biztosításáról
227/2008 (10.07.)Sajószentpéter képeslap-könyvének megjelentetéséről
226/2008 (09.25.)Sajószentpéter Üveggyár melleti terület környezeti állapotfelméréséhez forrás biztosításáről
225/2008 (09.25.)Sajószentpéter INERT hulladéklerakó kialakítására terület kijelöléséről
224/2008 (09.25.) Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című ÁROP-1.A.2. pályázaton való részvételrőlHatályon kívül
Melléklet
223/2008 (09.25.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztési StratégiájárólMelléklet
222/2008 (09.25.)dologi előirányzat növeléséről
221/2008 (09.25.)személyi juttatás növeléséről
220/2008 (09.25.)dologi előirányzat növeléséről
219/2008 (09.25.)függő kiadás rendezéséről
218/2008 (09.25.)a Városgondokság Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
217/2008 (09.25.)Sajószentpéter Bercsényi és Harica utcák melletti közterületek elnevezéséről
216/2008 (09.25.)Sajószentpéter, Rózsa és Harica út tervezésére forrás biztosításáról
215/2008 (09.25.)Sajószentpéter Vörösmarty út, Labdarúgó út és Margit-kapu szennyvízelvezetés kivitelezési költségére többletforrás biztosításáról
214/2008 (09.25.)Sajószentpéter Vörösmarty úti buszmegálló pár áthelyezésének kivitelezési költségére többletforrás biztosításáról
213/2008 (09.25.)Sajószentpéter zöldfelület növelésére forrás biztosításáról
212/2008 (09.25.)Sajószentpéter MSK épületeinek felmérési terv készítésére forrás biztosításáról
211/2008 (09.25.)a Sajószentpéter 3297/3 hrsz-ú kert és gazdasági művelési ágú földterület belterületbe csatolásáról
210/2008 (09.25.)Sajószentpéter város módosított Közbeszerzési Tervéről
209/2008 (09.25.)Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó-Expressz c. pályázat támogatásáról
208/2008 (09.25.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minőségirányítási Programjának elfogadásárólHatályon kívül
207/2008 (09.25.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
206/2008 (09.25.)a Sajószentpéter Központi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításárólHatályon kívül
Melléklet
205/2008 (09.25.)a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 2009. évi csatlakozásrólMelléklet
204/2008 (09.25.)a Baross Gábor úton kialakított 16 db építési telek értékesítéséről- (Módosította a 72/2010. (III.25.) határozat)
203/2008 (09.25.)többletforrás biztosításáról
202/2008 (09.25.)a Sajószentpéter, Petőfi u. 4. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti jogára szakember kiválasztásáról