ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter 2497/2 helyrajzi számú ingatlanon utasváró fülketelepítéséhez forrás biztosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 195/2022. (XI. 30.) határozata a Sajószentpéter 2497/2 helyrajzi számú ingatlanon utasváró fülke telepítéséhez forrás biztosításáról

[1.]
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület 1 db Velence típusú utasváró beszerzését és telepítését támogatja.

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti utasváró beszerzéséhez és telepítéséhez szükséges 2.345.373.- Ft forrásból 1.548.705.- Ft-ot Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére, a fennmaradó 796.668.- Ft-ot a 2022. évi kommunális adó többletbevétele terhére biztosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a beszerzés lebonyolítására.

felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: 2023. április 15.

Vissza a határozatokhoz