ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál igazgatási szünet elrendeléséről

  Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2024. (II. 22.) határozata a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál igazgatási szünet elrendeléséről  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:  

1.      A Képviselő-testület az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján - a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el.  

2.      A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján – a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével – a Hivatalnál a)      2024. december 23. napjára és b)     2025. január 2. napjától 2025. január 3. napjáig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el.  

3.      Az 1-2. pont szerinti igazgatási szünet hatálya kiterjed a Hivatal által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre, valamint munkavállalóra.  

4.      A Hivatal a halaszthatatlan közfeladatainak folyamatos és zavartalan ellátása érdekében az igazgatási szünet időszaka alatt ügyeletet tart. Az ügyeleti rendet a jegyző intézkedésben állapítja meg.  

5.      Ez a határozat 2024. február 23-án lép hatályba és 2025. január 4. napján hatályát veszti.  

Felelős: Jegyző

Vissza a határozatokhoz